Kundtjänst: 0300-323 400 öppet helgfria vardagar 07-16

 

Ordlista för kikarsikte 

Antireflexbehandling / Coating

Nästan samtliga sikten har någon form av reflexbehandling på linserna. Tyvärr har alla tillverkare olika namn och varumärken på sina olika coatingalternativ. Exempelvis kan ett sikte i en instegsserie ha en typ av coating på en del av linserna i kikaren medan deras flaggskepp har samtliga linser fullt antireflexbehandlade. Anledningen till att antireflexbehandling används är ett ett perfekt glas har ungefär 95% ljustransmission, en antireflexbehandling kan höja ljustransmissionen därutöver. Detta är även en teknik som används på bland annat solfångare för att minska spillet som uppstår då ljus reflekteras på glas.

Det finns även många olika linsbehandlingar för att förenkla renglöring och transportera bort fukt och vatten från linserna. Dessa kan vara väl så användbara och brukar bli bättre och bättre ju högre i serier och kostnader man går hos de olika tillverkarna.

Det finns en vedertagen branschstandard för att ha någon typ av jämförelse av coating och den är:
> Coated, ett lager antireflexbehandling på åtminstone en lins.
> Fully coated: Ett lager antireflexbehandling på samtliga linser som möter syre.
> Multicoated: Flera lager antireflexbehandling på åtminstone en lins.
> Fully multicoated: Flera lager antireflexbehandling på samtliga linser som möter syre.

OBS! En coating / antireflexbehandling kan enkelt förstöras genom att använda en rengöringstrasa som legat i en ficka på jaktjackan eller liknande. Läs gärna sektionen om hur man rengör optik. 

Belyst riktmedel / Illuminated retice

Se riktmedel 

Förstoring / Magnification

Det finns både fast och variabel förstoring. En variabel förstoring anges i intervallet det kan förstora ex. 3-9x. Siffrorna anger hur stort något ter sig i kikaren i förhållande till verkligheten. Ett 3-9 kikarsikte ställt på 3 gångers förstoring ger således en 3 gångers förstoring i kikaren jämfört med verkligheten. Fördelen med ett variabelt sikte är just flexibiliteten gentemot ett fast. Ett sikte med fast förstoring har nästan alltid bättre ljusgenomsläpp än ett variabelt i jämförbar kvalitetsklass. Andra fördelar med en fast förstoring är hållbarhet då det innehåller färre rörliga delar samt att de ofta kan vara lättare.
 

Förstoringsväxel

Ifall vi använder ett 3-9 gångers sikte som referens så är förstoringsväxeln enkel att förklara. Dividera maxförstoringen med minförstoringen så får du fram förstoringsväxeln. Exempel 9/3=3, siktet i exemplet har förstoringsväxel 3. På senare tid har förstoringsväxeln utvecklats mycket och de finaste serierna idag har förstoringsväxla upp till 7-7,5. Om vi fortsätter med Leupold som exempel så har de en serie som kallas VX6, denna serien har förstoringsväxel 6. Ett sikte med förstoringsväxel 6 med en minsta förstoring på 3 gånger får därmed en maxförstoring på 18 gånger. Det ger ett mycket mångsidigt sikte! Sikten med större förstoringsväxlar är normalt sett endast tillgängliga i tillverkarnas mer påkostade och avancerade serier och därmed dyrare. Det kan ändå vara värt att överväga eftersom ett sikte helt plötsligt eventuellt kan ersätta två olika. 

Icke medförstorande riktmedel / SFP, Second Focal Planet

Ett icke medförstorande riktmedel är precis som det låter konstant i sin storlek oavsett vilken förstoringsgrad du använder på ditt variabla kikarsikte. Läs gärna medförstorande riktmedel för mer information. Ett icke medförstorande riktmedel är placerat i kikarsiktets bakre del. Se även Medförstorande riktmedel
 

Kromatisk avvikelse / Cromatic aberration

Kromatisk avvikelse även kallat färgblödning är egentligen en störning som uppstår när en lins misslyckas med att samla alla våglängder av ljus (färger) till samma samlingspunkt. Det optiska fenomenet som ögat registrerar är en missfärgning mellan två högkontrastområden. Som exempel kan man ta en inskjutningstavla, målpunkten är oftast svart medans tavlan är vit. Det som händer i övergången mellan svart och vitt är att det blir en liten missfärgning. Exempelvis lila eller gult. 
 

Ljustransmission / Light transmission

Måttet på mängden ljus som kommer igenom siktet eller snarare linserna. Enkelt förklarat linsernas verkningsgrad när det gäller ljusgenomsläpp. En perfekt glaslins släpper maximalt igenom 95% ljus. För att nå över 95% så måste en antireflexbehandling användas. 

 

Medförstorande riktmedel / FFP, First Focal Plane

Beroende på var i kikarsiktet riktmedlet är placerat kan det antingen bli medförstorande eller icke medförstorande. Ett medförstorande riktmedel innebär att riktmedlet förstoras samtidigt som du vrider upp förstoringen på ett sikte med variabel förstoring. Det finns för och nackdelar med ett medförstorande riktmedel. En nackdel är att en riktmedelspunkt som förstoras vid skytte på långa håll nästan kan täcka målet, detta är dock helt beroende av vilket riktmedel du valt. En fördel med ett medförstorande riktmedel är att du kan bedöma avstånd till målet vid alla förstoringar om du har ett taktiskt riktmedel, en förutsättning är att du känner till målets storlek. Beroende på riktmedel så finns det sedan en omräkningsfaktor för att få fram avståndet. Detta är givetvis mycket användbart vid skott på långa håll ex. toppfågel eller målskytte på okänt avstånd.
 
Ett medförstorande riktmedel är placerat i kikarsiktets främre del.
 
Se även icke medförstorande riktmedel.

Objektiv / Objective

Främre linsen på kikaren. Objektivet är den delen av kikaren som tillåter ljuset att komma in i kikaren och därmed en viktig del av kikarens funktion vid ljussvaga tillfällen. Läs gärna sektionen om utgångspupill som är kopplad till objektivet.

 

Okular / Ocular

Bakre linsen, närmast ögat.
 

Parallax / Parallax

Ett modernt sikte med ett stort förstoringsintervall kan givetvis användas på många olika avstånd. Ta exempelvis ett sikte på 2,5-10 gångers förstoring. Det är sannolikt att ett sådant sikte kan komma att nyttjas på snabba skott vid drevjakt på mycket korta håll. Det är inte heller orimligt att tro att samma sikte en annan del av året används till långhållsskott på råbock eller annat vilt. Något man då skall ha i beaktning är parallax. Det innebär egentligen att parallaxen är justerad efter ett visst avstånd om det inte är justerbart på siktet. På ovan nämnda sikte är det inte orimligt att parallaxen från fabrik är inställd till 100-150 meter. Om man då siktar in på ett mål på betydligt kortare håll exempelvis 30-50 meter så ser allt bra ut tills du börjar förflytta huvudet i sidled. Du kommer då att se målet förflytta sig i förhållande till riktmedlet. Samma sak kommer att ske på långa håll.  Det blir vanligare och vanligare att sikten med stort förstoringsområde har en parallaxjustering. Vi tror att detta är en egenskap som kommer att fortsätta växa. Det enklaste sättet att se om ett sikte har en justerbar parallax är att det förutom har en ratt på toppen (justering träffläge i höjd), en ratt på sidan som justerar vindavdrift eller sidoförflyttning av träffläge.
 

Riktmedel / Reticle

Nästan alla tillverkare erbjuder en mängd olika riktmedel till en och samma modell av kikarsikte. Vi på Netjakt försöker erbjuda dig som kund samtliga riktmedel så att du alltid skall känna dig tillfreds med produkten du valt. Riktmedlets utformning bör bestämmas efter funktion, användning och personlig smak. Ett drevjaktssikte med låg förstoring kan passa utmärkt med en belyst punkt som snabbt uppfattas av ögat. Ett långhållssikte kanske skall vara ett MIL eller MRAD graderat hårkors med ett obelyst riktmedel. Olika användningsområden ger olika utformningar.
 
Fram tills för några år sen var majoriteten av siktena som erbjöds i handeln obelysta. Alltså saknade riktmedlet i kikarsiktet belysning. Idag finns det en stor mängd belysta riktmedel och jag tror att de belysta riktmedlena kommer att öka ytterligare den närmaste tiden. Det finns enligt min åsikt få nackdelar med ett belyst riktmedel i samband med jakt. På bana vid precisionsskytte finns det kanske få fördelar men flertalet av våra kunder använder sina sikten till jakt och vi rekommenderar er därför att titta på belysta riktmedel. Viktigt är dock att det är en bra och justerbar belysning, den intensiteten som används under dagtid vill du garanterat inte använda den sista kvarten på bockpürschen den sextonde augusti. Du skulle kelt enkelt bli bländad av riktmedlet. Om belysningen är batteridriven finns det ofta en graderad skala med ljusintensitet ex. 1-10.  Idag finns det förutom batterier även andra alternativ såsom Tritium som bl.a. Trijicon använder. Fördelen är att man aldrig behöver komma ut på marken för att upptäcka att batterierna är slut i siktet eftersom man har en konstant energikälla i tritiumet. En nackdel med tritium är att det är radioaktivt och att det har en begränsad livslängd. Halveringstiden är 10-15 år vilket betyder att ljuset sakta tar slut.
 

Sfärisk avvikelse / Spherical aberration

När en lins har en sfärisk avvikelse så samlar den inte allt ljus till fokuspunkten. Man kan som bekant spendera en smärre förmögenhet på ett bra kikarsikte med ett bra mörkervärde. En sfärisk avvikelse är i ett sådant fall givetvis inte önskvärt.
 

Skymningsegenskaper / Twilight characteristic

Beroende på vad du tänkt använda ditt sikte till så brukar skymningsegenskap var något man tittar noga på. Mycket av jakten vi bedriver sker i gryning eller skymning med dåliga ljusförhållanden. Det kan vara oerhört stor skillnad på sikte och sikte när det gäller skymningsegenskaper. Saker som spelar in är obektivstorlek, linskvalitet, antireflexbehandling och utgångspupill. Vi rekommendererar dig att läsa dessa avsnitt.
 

Synfält / Field of view

Vid en angiven förstoring är synfältet det man totalt sett kan se i kikaren från sida till sida eller botten till topp. Detta är en mycket viktig specifikation beroende på vad man vill ha siktet till. Skall siktet exempelvis användas till jakt där snabba situationer kan uppstå så är ett sikte med ett stort synfält att föredra. Synfältet anges oftast i antal meter vid 100 meters avstånd.
 

Tubtjocklek / Tube

Tubens (kikarens mellandel) diameter. Vanligen 1” (25,4mm) eller 1-1/4” (30mm). Ett högförstorande sikte har ofta en 30mm. tub medan ett sikte med fast förstoring eller låg förstoring ofta har 1” tub. Tuben har i sig ingen funktion för ljusgenomsläpp. Viktigt är att köpa ringar och montagedetaljer anpassade för rätt tubdiameter.
 

Utgångspupill / Exit pupil

Man anger ofta utgångspupill i samband med kikarsikten. Utgångspupillen fås fram genom att dividera objektivsdiametern i mm med förstoringsgraden. Ex: 50mm / 8x = 6,25 Resultatet 6,25 är alltså utgångspupillen i mm. En pupill på en människa i 40-årsåldern är normalt sett 6mm. vilket betyder att en 40-åring inte kan tillgodogöra sig mer än 6mm. utgångspupill. En 20 åring å andra sidan kan ha en pupill på 7-8mm. En 20 åring kan därför tillgodogöra sig ett större objektiv vid 8 gångers förstoring. Exempel 64mm / 8x = 8. Värt att nämna är att 64mm objektiv är ovanliga. Hög förstoring kräver alltså större objektiv för att släppa igenom allt vad ögat kan tillgodogöra sig.
 

Ögonavstånd / Eye relief

Avståndet mellan öga och okularet. Ifall siktet kommer att användas på ett gevär med kraftig rekyl är ett större ögonavstånd att rekommendera.

Handla tryggt

certifierad ehandel   Trygg E-Handel

klarna logo white

 

postnord logo footer

Om Oss

Om oss
Kontakta oss
Våra köpvillkor
Returformulär
Reklamation

Org. nummer: 556969-9845
Bankgiro: 251-2358
Swish: 1233005113
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev

Ta del av våra kampanjer!

Västra Rågdalsvägen 21
434 99 KUNGSBACKA
0300-323 400

Webbsida av Joomlaproffs.se